La gestió del Cinema Catalunya

El Cinema Catalunya és gestionat per la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A. empresa de l’Ajuntament de Terrassa que gestiona també Canal Terrassa TV i la Ràdio Municipal de Terrassa.  Els òrgans de gestió de la SMCT són el Consell d’Administració i la Junta General.

Membres que integren el Consell d’Administració:

• Rosa Boladeras Domingo, presidenta
• Ona Martínez Viñas, vicepresidenta
• Miquel Pérez Almudaina, Conseller Delegat
• Joan Salvador Fabregat, vocal
• José Julio Díaz Salinas, vocal
• Daniel Pinto Bausela, vocal
• Isidro Colás Castilla, vocal

• La Societat Municipal de Comunicació de Terrassa (SMCT) està al web de transparència de l’Ajuntament de Terrassa

La SMCT al web de transparència de l’Ajuntament de Terrassa – Llegiu-lo aquí.