El Catalunya rebaixa el preu de les entrades

Des del setembre del 2012, tot i l’augment de l’IVA dels espectacles culturals fins al 21%, el Cinema Catalunya ha mantingut les seves tarifes per no repercutir aquesta pujada en el preu de les entrades. L’únic augment durant aquest temps ha estat el de l’1,55 per cent de l’IPC, aplicat al març de 2017.  

Amb motiu de l’entrada en vigor de la reducció de l’IVA al 10% en el sector cultural (Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, aprovada el 3 de juliol de 2018), el Consell d’Administració de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa ha aprovat la reducció de les tarifes del Cinema Catalunya, per tal d’afavorir l’accés a la cultura a tots els públics.