El Cinema Catalunya se suma al circuit Cinema Infantil en Català

CINC és una iniciativa que pretén incentivar el consum de cinema infantil en llengua catalana

El Cinema Catalunya forma part circuit CINC (Cinema Infantil en Català), des del passat mes d’octubre. Una iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística i de diversos ajuntaments, institucions, entitats i cinemes, que s’ha consolidat en 53 espais del territori. El Cinema Catalunya s’hi afegeix per mitjà d’un conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí.

L’oferta de cinema infantil es concreta en dues sessions mensuals, gairebé sempre en dos dissabte consecutius. L’entrada té un cost 4,50 euros. http://www.gencat.cat/llengua/cinema/cinc.html